Tabela opłat czesnego za naukę gry na instrumencie i naukę śpiewu prowadzoną w Stowarzyszeniu Ognisk Muzycznych w Rybniku obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019

 

Rodzaj opłaty

Kwota

Termin płatności

Opłata za indywidualną naukę gry na instrumencie / naukę śpiewu 200 PLN Do dnia 10 każdego miesiąca
Opłata za indywidualną naukę gry na kolejnym instrumencie / naukę śpiewu 160 PLN Do dnia 10 każdego miesiąca
Opłata za indywidualną naukę gry na instrumencie / naukę śpiewu podjętą przez rodzeństwo ucznia, który uczęszcza już na lekcję w SOM Rybnik 150 PLN Do dnia 10 każdego miesiąca
Rytmika 70 PLN Do dnia 10 każdego miesiąca
Zespół instrumentalny i wokalny 70 PLN Do dnia 10 każdego miesiąca
Składka na rzecz Stowarzyszenia Ognisk Muzycznych w Rybniku 10 PLN Z pierwszą wpłatą czesnego w nowym roku szkolnym