Kontakt

Stowarzyszenie Ognisk Muzycznych

Ognisko Muzyczne w Rybniku

44-200 Rybnik
ul. J.F. Białych 7
tel. 32 422 86 60

KRS 0000268474

Konto:

45 1240 4357 1111 0000 5321 6395
Bank Pekao S.A. Oddział Rybnik
ul. 3 Maja 10, 44-200 Rybnik

 

Tabela opłat czesnego za naukę gry na instrumencie i naukę śpiewu prowadzoną  w Stowarzyszeniu Ognisk Muzycznych w Rybniku obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018

Rodzaj opłaty

Kwota

Termin płatności

Opłata za indywidualną naukę gry na instrumencie/ naukę śpiewu

200 PLN

Do dnia 10 każdego miesiąca

Opłata za indywidualną naukę gry na kolejnym instrumencie/ naukę śpiewu

160 PLN

Do dnia 10 każdego miesiąca

Opłata za indywidualną naukę gry na instrumencie/ naukę śpiewu podjętą przez rodzeństwo ucznia, który uczęszcza już na lekcję w SOM Rybnik

150 PLN

Do dnia 10 każdego miesiąca

Rytmika

70 PLN

Do dnia 10 każdego miesiąca

Zespół instrumentalny i wokalany

70 PLN

Do dnia 10 każdego miesiąca

Składka na rzecz Stowarzyszenia Ognisk Muzycznych w Rybniku

10 PLN

Z pierwszą wpłatą czesnego w nowym roku szkolnym

 

Filie

Szkoła Podstawowa Nr 1 - Jastrzębie Z.

Szkoła Podstawowa - Gogołowa

Wodzisławskie Centrum Kultury - Wodzisław Śl.

Biblioteka - Rogów

Biblioteka Gminna - Lyski

Przedszkole - Czernica