Nauczyciele

Ognisko Muzyczne w Rybniku

 • Stawarska Łucja – dyrektor SOM
 • Czech Robert - pianino, keyboard
 • Jarzyna Beata - pianino
 • Kocyba Andrzej – gitara
 • Kolorz Elżbieta – śpiew estradowy
 • Langer Barbara – pianino, keyboard, gitara
 • Pilarczyk Magdalena - śpiew estradowy
 • Pollok - Studnik Małgorzata - skrzypce
 • Skaba Danuta – pianino, keyboard, rytmika, umuzykalnienie
 • Stawarska Łucja - pianino
 • Wija Robert - gitara
 • Karina Żyrek - flet poprzeczny
Pracownicy administracji
 • Edyta Stankiewicz
 • Nowak Daniela